Privacyverklaring Alice Pley Search

Alice Pley Search neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy & Cookie Statement wordt uitgelegd welke gegevens Alice Pley Search verwerkt en met welk doel. Daarnaast kun je in dit Privacy & Cookie Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens en welke cookies Alice Pley Search op de website gebruikt. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Wie is Alice Pley Search

Alice Pley Search bestaat uit de besloten vennootschap Alice Pley Search B.V., kantoorhoudende te (1261 CA) Blaricum aan de Bussummerweg 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56314183

Jouw privacy

Alice Pley Search helpt professionals met de juiste keuzes te maken in hun carrière en zich te blijven ontwikkelen. Organisaties help ik door de beste professional aan de organisatie te verbinden en door mee te denken over de inhoud van functies en opdrachten. Ook na plaatsing behoud ik contact met zowel professionals als met organisaties. Voor mij staat centraal dat ik transparantie bied over welke gegevens ik over jou verzamel, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Alice Pley Search.

Inleiding

Wanneer jij je inschrijft in de database van Alice Pley Search deel je als geregistreerde kandidaat jouw professionele identiteit, jouw werkervaring en kennis ten behoeve van carrièrekansen. Ik bied jou keuzes over de gegevens die ik verzamel en gebruik zoals is beschreven in deze Privacyverklaring. Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Alice Pley Search. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laat ik je weten welke gegevens ik verzamel en vastleg als je mijn website gebruikt en/of je inschrijft bij Alice Pley Search en waarom ik deze gegevens verzamel. Ook verduidelijk ik aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Je dient je ervan bewust te zijn dat Alice Pley Search niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Alice Pley Search respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers, leveranciers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alice Pley Search handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Alice Pley Search te gebruiken, dan wel door de website van Alice Pley Search te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring. Bij het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij Alice Pley Search achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder wordt dit toegelicht.

Inschrijving als werkzoekende

Je hoeft bij inschrijving behalve je emailadres, in eerste instantie nog geen persoonlijke gegevens te delen of te uploaden.

Bij inschrijving geef ik de mogelijkheid om de onderstaande gegevens te registreren:

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, geslacht;
 • Specialisme(n), aantal jaren werkervaring, branche ervaring, huidig bruto maandsalaris o.b.v. 40 uur per week, je cv in Word of PDF, gewenst dienstverband, gewenste werkregio, gewenst aantal werkuren per week;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof, wensen ten aanzien van je toekomstige functie/opdracht, andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (zoals referenties).
 • Eventuele gegevens die door jou zijn verstrekt tijdens een gesprek en waarvan aantekeningen worden bijgehouden;

Werkzaam als interim manager via Alice Pley Search

Op het moment dat je via Alice Pley Search gaat werken/werkt/hebt gewerkt, vraag ik je om de volgende gegevens:

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, geslacht;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, KvK inschrijving (indien van toepassing);
 • Overige gegevens zoals diploma’s, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen.
 • Financiële gegevens zoals onder andere bankrekening nummer in verband met facturatie;

Doeleinden

Alice Pley Search verwerkt bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot elkaar te brengen;
 • Om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, om sollicitaties in behandeling te nemen, aan de hand daarvan contact met de betreffende persoon op te nemen en om te delen met de bij de vacature behorende organisatie;
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vaste functies of interim opdrachten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks waar je medewerking aan verleent en social media checks van publieke profielen;
 • Om je te kunnen benaderen voor een interessante positie of interim opdracht of om contact met je te onderhouden.
 • Om een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Als we een bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post, telefonisch of via social media

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten, voor de nakoming van overeenkomst van opdracht, voor de administratieve verwerking van deze overeenkomsten en voor de nakoming van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Zo lever ik gegevens aan opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval, in overleg met jou, het cv wordt verstrekt; Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging

Voor de registratie van kandidaten gebruikt Alice Pley Search een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen gegevens worden door Alice Pley Search opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Ik werk samen met een gerenommeerde partij die mijn hosting verzorgt en adequate beveiliging van de gegevens verzekert.

Bewaartermijn gegevens

Ik zal de gegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de services, voor zover ik een gerechtvaardigd belang heb of als er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

Gegevensopslag

Je kunt op elk moment verzoeken jouw gegevens uit de database te verwijderen of aan te passen. Zolang je dit niet doet, blijft jouw account open en bewaren wij jouw gegevens. Je kunt bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: je kunt mij vragen om het gebruik van al jouw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen of het gebruik te beperken (wanneer jouw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard). Je hebt recht op toegang en/of het meenemen van jouw gegevens: je kunt mij vragen om een kopie van jouw persoonlijke gegevens. Je kunt contact met mij opnemen via de contactgegevens hieronder en zo jouw verzoek indienen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies uitsluitend voor jouw gemak. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw computer wanneer je een website bezoekt. Bij bezoek aan onze website wordt je gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies en word je geïnformeerd over de typen cookies die worden geplaatst. Je kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

We maken gebruik van cookies van derde partijen die pas na een klik worden geladen en alleen als we geluidsfragmenten of video’s op onze pagina’s insluiten. We gebruiken af en toe volgende diensten voor insluiten van media:

 • Soundcloud – deze dienst gebruiken we voor het plaatsen van geluidsfragmenten.
 • Vimeo – deze diensten gebruiken we voor het tonen van video’s.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar we jouw data naartoe sturen

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc om gebruik van de website te analyseren. Jouw gegevens worden niet aan Google doorgestuurd.  Enkel een geanonimiseerde (niet traceerbare) versie van jouw IP adres kan bij Google bekend zijn.

Wijzigingen

Alice Pley Search behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan de geldende privacy wetgeving en de eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met mij opnemen: [email protected] of 06 300 79 534